लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँबानेश्वर, काठमाडौंको बिज्ञापन नं 11516-11521/074-75, वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक (शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण) परीक्षा संचालन हुने स्थान (परीक्षा केन्द्र) तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन