लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेत अन्तर्गत स‌ंचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४-१, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन