लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली प्रहरी जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदको ‍सुदूर पश्चिम प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन