विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा तथा खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनमा केही पद संशाेधन तथा रद्द गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन