विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
612/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - संखुवासभा) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
613/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - धनकुटा) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
614/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मोरङ) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
615/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - धनकुटा) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
616/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सुनसरी) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
617/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - ओखलढुंगा) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
618/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - उदयपुर) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
619/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सिराहा) - न्याय, न्याय 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
620/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सोलुखुम्बु) - प्रशासन, सा.प्र. 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
621/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - ओखलढुंगा) - प्रशासन, सा.प्र. 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
622/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - खोटाङ) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
623/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - उदयपुर) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
624/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सिराहा) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
625/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सप्तरी) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
626/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - खोटाङ) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
627/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सिराहा) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
628/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - केन्द्रस्तरका) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
629/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - केन्द्रस्तरका) - न्याय, कानून 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
630/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - काठमाडौं) - न्याय, न्याय 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
631/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - ललितपुर) - न्याय, न्याय 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
632/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - काठमाडौं) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
633/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सर्लाही) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
634/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सर्लाही) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
635/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मकवानपुर) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
636/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मकवानपुर) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
637/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बारा) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
638/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - पर्सा) - प्रशासन, सा.प्र. 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
639/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रौतहट) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
640/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - चितवन) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
641/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बारा) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
642/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रौतहट) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
643/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - लमजुङ) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
644/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - कास्की) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
645/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - स्याङ्गजा) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
646/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - गोरखा) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
647/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - तनहुँ) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
648/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मनाङ) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
649/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रुपन्देही) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
650/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - गुल्मी) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
651/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - पर्वत) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
652/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बाग्लुङ) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
653/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - म्याग्दी) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
654/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मुस्ताङ) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
655/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सुर्खेत) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
656/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - जाजरकोट) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
657/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बाँके) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
658/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - दैलेख) - प्रशासन, सा.प्र. 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
659/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बर्दिया) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
660/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बाँके) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
661/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - प्यूठान) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
662/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रोल्पा) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
663/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - पश्चिम–रुकुम) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
664/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - जुम्ला) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
665/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - हुम्ला) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
666/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - कालीकोट) - प्रशासन, सा.प्र. 2 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
667/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मुगु) - प्रशासन, लेखा 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
668/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - अछाम) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
669/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बझाङ) - न्याय, न्याय 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
670/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - अछाम) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
671/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बझाङ) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
672/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - कैलाली) - प्रशासन, सा.प्र. 1 2075-01-04 2018-03-15 16:21:33 0000-00-00
10149/074-75 धनकुटा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10150/074-75 धनकुटा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10151/074-75 धनकुटा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10152/074-75 धनकुटा - नायब जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल हाइड्रोलोजी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10153/074-75 धनकुटा - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10154/074-75 धनकुटा - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10155/074-75 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10156/074-75 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10157/074-75 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10158/074-75 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10159/074-75 धनकुटा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10160/074-75 धनकुटा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10161/074-75 धनकुटा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10162/074-75 धनकुटा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10163/074-75 धनकुटा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10164/074-75 धनकुटा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10168/074-75 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10169/074-75 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10673/074-75 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10674/074-75 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11033/074-75 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11034/074-75 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11534/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11535/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12649/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12650/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13100/074-75 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13101/074-75 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13577/074-75 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13578/074-75 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13929/074-75 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10651/074-75 र्इलाम - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10652/074-75 र्इलाम - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10653/074-75 र्इलाम - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10654/074-75 र्इलाम - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10655/074-75 र्इलाम - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10656/074-75 र्इलाम - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10657/074-75 र्इलाम - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10658/074-75 र्इलाम - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10659/074-75 र्इलाम - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10660/074-75 र्इलाम - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10661/074-75 र्इलाम - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10662/074-75 र्इलाम - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10663/074-75 र्इलाम - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10664/074-75 र्इलाम - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10665/074-75 र्इलाम - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10666/074-75 र्इलाम - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10667/074-75 र्इलाम - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10668/074-75 र्इलाम - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10669/074-75 र्इलाम - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13930/074-75 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14876/074-75 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14877/074-75 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15218/074-75 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15219/074-75 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16170/074-75 महेन्द्रनगर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16171/074-75 महेन्द्रनगर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10165/074-75 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 10 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10166/074-75 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10167/074-75 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10170/074-75 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10670/074-75 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 8 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10671/074-75 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10672/074-75 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11001/074-75 दिक्तेल - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11002/074-75 दिक्तेल - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल÷वि.एण्ड आ.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11003/074-75 दिक्तेल - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल÷वि.एण्ड आ.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11004/074-75 दिक्तेल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11005/074-75 दिक्तेल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11006/074-75 दिक्तेल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11007/074-75 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11008/074-75 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11009/074-75 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11010/074-75 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11011/074-75 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11012/074-75 दिक्तेल - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11013/074-75 दिक्तेल - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11014/074-75 दिक्तेल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11015/074-75 दिक्तेल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11016/074-75 दिक्तेल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11017/074-75 दिक्तेल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11018/074-75 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11019/074-75 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11020/074-75 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11021/074-75 दिक्तेल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11022/074-75 दिक्तेल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11023/074-75 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11024/074-75 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
11025/074-75 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11026/074-75 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11027/074-75 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11028/074-75 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11029/074-75 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11030/074-75 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 25 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11031/074-75 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11032/074-75 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11035/074-75 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11531/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 20 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
11532/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11533/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11536/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12268/074-75 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
12269/074-75 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12270/074-75 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12646/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 15 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12647/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12648/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12651/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12652/074-75 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11490/074-75 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11491/074-75 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11492/074-75 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11493/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11494/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11495/074-75 नयाँ वानेश्वर - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11496/074-75 नयाँ वानेश्वर - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11497/074-75 नयाँ वानेश्वर - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11498/074-75 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11499/074-75 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11500/074-75 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11501/074-75 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11502/074-75 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11503/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11504/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11505/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11506/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11507/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11508/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11509/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11510/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11511/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11512/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11513/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11514/074-75 नयाँ वानेश्वर - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो.तथा गु.नि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11515/074-75 नयाँ वानेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11516/074-75 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11517/074-75 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11518/074-75 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11519/074-75 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11520/074-75 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11521/074-75 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11522/074-75 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11523/074-75 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11524/074-75 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11525/074-75 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11526/074-75 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11527/074-75 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11528/074-75 नयाँ वानेश्वर - प्रेस टेक्निसियन, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11529/074-75 नयाँ वानेश्वर - प्रेस टेक्निसियन, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11530/074-75 नयाँ वानेश्वर - मेकानिक्स, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक -खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13097/074-75 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 14 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
13098/074-75 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13099/074-75 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13102/074-75 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13574/074-75 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 15 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13575/074-75 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13576/074-75 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13579/074-75 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13926/074-75 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 17 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13927/074-75 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13928/074-75 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14372/074-75 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14373/074-75 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14374/074-75 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14375/074-75 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14376/074-75 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14873/074-75 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 13 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12251/074-75 जलेश्वर - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12252/074-75 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12253/074-75 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12254/074-75 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12255/074-75 जलेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12256/074-75 जलेश्वर - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12257/074-75 जलेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12258/074-75 जलेश्वर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12259/074-75 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12260/074-75 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12261/074-75 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12262/074-75 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12263/074-75 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12264/074-75 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12265/074-75 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.प्र,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12266/074-75 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12267/074-75 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14874/074-75 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14875/074-75 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14878/074-75 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15215/074-75 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15216/074-75 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12601/074-75 हेटौडा - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12602/074-75 हेटौडा - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12603/074-75 हेटौडा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12604/074-75 हेटौडा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12605/074-75 हेटौडा - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12606/074-75 हेटौडा - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12607/074-75 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12608/074-75 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12609/074-75 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12610/074-75 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12611/074-75 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12612/074-75 हेटौडा - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12613/074-75 हेटौडा - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12615/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12616/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 11 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12617/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12618/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12619/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12620/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12621/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12622/074-75 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12623/074-75 हेटौडा - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12624/074-75 हेटौडा - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12625/074-75 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12626/074-75 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12627/074-75 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12628/074-75 हेटौडा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12629/074-75 हेटौडा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12630/074-75 हेटौडा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12631/074-75 हेटौडा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12632/074-75 हेटौडा - दरोगा, वन, हात्तीसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12633/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12634/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 13 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12635/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12636/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12637/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12638/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12639/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12640/074-75 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12641/074-75 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12642/074-75 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12643/074-75 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12644/074-75 हेटौडा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12645/074-75 हेटौडा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15217/074-75 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16167/074-75 महेन्द्रनगर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 8 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16168/074-75 महेन्द्रनगर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16169/074-75 महेन्द्रनगर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16172/074-75 महेन्द्रनगर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13107/074-75 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13108/074-75 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13939/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13940/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13104/074-75 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 22 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13105/074-75 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13106/074-75 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13109/074-75 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13936/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 22 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13937/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13938/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13068/074-75 पोखरा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13069/074-75 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13070/074-75 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13071/074-75 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13072/074-75 पोखरा - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13073/074-75 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13074/074-75 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13075/074-75 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13076/074-75 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13077/074-75 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13078/074-75 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13079/074-75 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13080/074-75 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13081/074-75 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13082/074-75 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13083/074-75 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13084/074-75 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13085/074-75 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13086/074-75 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13087/074-75 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13088/074-75 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13089/074-75 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13090/074-75 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13091/074-75 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13092/074-75 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13093/074-75 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13094/074-75 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13095/074-75 पोखरा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13096/074-75 पोखरा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13941/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13942/074-75 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10176/074-75 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10177/074-75 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10680/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10681/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10683/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे. ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11040/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11041/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12658/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12659/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14382/074-75 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14884/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13551/074-75 वुटवल - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13552/074-75 वुटवल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13553/074-75 वुटवल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13554/074-75 वुटवल - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13555/074-75 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 8 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13556/074-75 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13557/074-75 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13558/074-75 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13559/074-75 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13560/074-75 वुटवल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13561/074-75 वुटवल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13562/074-75 वुटवल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13563/074-75 वुटवल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13564/074-75 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13565/074-75 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13566/074-75 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13567/074-75 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13568/074-75 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13569/074-75 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13570/074-75 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13571/074-75 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13572/074-75 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13573/074-75 वुटवल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14885/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15676/074-75 दिपायल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15677/074-75 दिपायल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16177/074-75 महेन्द्रनगर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16178/074-75 महेन्द्रनगर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10173/074-75 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 22 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10174/074-75 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10175/074-75 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10178/074-75 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10677/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 25 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10678/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10679/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10682/074-75 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11037/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 39 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11038/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 10 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11039/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 8 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11042/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13901/074-75 वागलुङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13902/074-75 वागलुङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13903/074-75 वागलुङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13904/074-75 वागलुङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13905/074-75 वागलुङ - एशोसियसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13906/074-75 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13907/074-75 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13908/074-75 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13909/074-75 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13910/074-75 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13911/074-75 वागलुङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13913/074-75 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13914/074-75 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13915/074-75 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13916/074-75 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13917/074-75 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13918/074-75 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13919/074-75 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13920/074-75 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13921/074-75 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13922/074-75 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13923/074-75 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13924/074-75 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13925/074-75 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11043/074-75 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12271/074-75 जलेश्वर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12655/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 39 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
12656/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 10 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12657/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 8 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12660/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12661/074-75 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14378/074-75 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
14379/074-75 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14380/074-75 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14381/074-75 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14881/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 31 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
14882/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 8 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14883/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14886/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14887/074-75 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15673/074-75 दिपायल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 9 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15674/074-75 दिपायल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15675/074-75 दिपायल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14350/074-75 सुर्खेत - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14351/074-75 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14352/074-75 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14353/074-75 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14354/074-75 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14355/074-75 सुर्खेत - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14356/074-75 सुर्खेत - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14357/074-75 सुर्खेत - सहायक स्याम्पलर, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14358/074-75 सुर्खेत - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14359/074-75 सुर्खेत - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14360/074-75 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14361/074-75 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14362/074-75 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14363/074-75 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14364/074-75 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14365/074-75 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14366/074-75 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14367/074-75 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14368/074-75 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14369/074-75 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14370/074-75 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14371/074-75 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16174/074-75 महेन्द्रनगर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 9 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16175/074-75 महेन्द्रनगर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16176/074-75 महेन्द्रनगर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16179/074-75 महेन्द्रनगर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12272/074-75 जलेश्वर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15224/074-75 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
15225/074-75 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15221/074-75 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 13 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15222/074-75 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15223/074-75 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15226/074-75 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13586/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
14851/074-75 दाङ - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14852/074-75 दाङ - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14853/074-75 दाङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14854/074-75 दाङ - जुनियर इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14855/074-75 दाङ - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14856/074-75 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14857/074-75 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14858/074-75 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14859/074-75 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14860/074-75 दाङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14861/074-75 दाङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14862/074-75 दाङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14863/074-75 दाङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14864/074-75 दाङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14865/074-75 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14866/074-75 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14867/074-75 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14868/074-75 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14869/074-75 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14870/074-75 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14871/074-75 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14872/074-75 दाङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13587/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11544/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11545/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13583/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 23 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13584/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13585/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 5 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13588/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13589/074-75 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11541/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 34 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11542/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 10 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11543/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 7 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11546/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11547/074-75 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13590/074-75 वुटवल - जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस्-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12653/074-75 हेटौडा - डार्क रुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13943/074-75 वागलुङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14889/074-75 दाङ - वायोमेडिकल इक्यूप्मेण्ट असिष्टेण्ट टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15201/074-75 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15202/074-75 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15203/074-75 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15204/074-75 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15205/074-75 जुम्ला - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15206/074-75 जुम्ला - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15207/074-75 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15208/074-75 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15209/074-75 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15210/074-75 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15211/074-75 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15212/074-75 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15213/074-75 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15214/074-75 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13944/074-75 वागलुङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14383/074-75 सुर्खेत - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14888/074-75 दाङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10179/074-75 धनकुटा - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
11044/074-75 दिक्तेल - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11045/074-75 दिक्तेल - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10172/074-75 धनकुटा - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
12654/074-75 हेटौडा - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13582/074-75 वुटवल - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13933/074-75 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13934/074-75 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13935/074-75 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15641/074-75 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
15642/074-75 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15643/074-75 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15644/074-75 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15645/074-75 दिपायल - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल -महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15646/074-75 दिपायल - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15647/074-75 दिपायल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15648/074-75 दिपायल - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15649/074-75 दिपायल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15650/074-75 दिपायल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 6 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15651/074-75 दिपायल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15652/074-75 दिपायल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15653/074-75 दिपायल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15654/074-75 दिपायल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15655/074-75 दिपायल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15656/074-75 दिपायल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15657/074-75 दिपायल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15658/074-75 दिपायल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15659/074-75 दिपायल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15660/074-75 दिपायल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15661/074-75 दिपायल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15662/074-75 दिपायल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 4 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15663/074-75 दिपायल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15664/074-75 दिपायल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी ,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15665/074-75 दिपायल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15666/074-75 दिपायल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15667/074-75 दिपायल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15668/074-75 दिपायल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15669/074-75 दिपायल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15220/074-75 जुम्ला - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15672/074-75 दिपायल - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11540/074-75 नयाँ वानेश्वर - ल्याब व्वाई, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10171/074-75 धनकुटा - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
10675/074-75 र्इलाम - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
10676/074-75 र्इलाम - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11036/074-75 दिक्तेल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11537/074-75 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16151/074-75 महेन्द्रनगर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25 Download PDF
16152/074-75 महेन्द्रनगर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16153/074-75 महेन्द्रनगर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16154/074-75 महेन्द्रनगर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16155/074-75 महेन्द्रनगर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16156/074-75 महेन्द्रनगर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16157/074-75 महेन्द्रनगर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16158/074-75 महेन्द्रनगर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16159/074-75 महेन्द्रनगर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16160/074-75 महेन्द्रनगर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16161/074-75 महेन्द्रनगर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16162/074-75 महेन्द्रनगर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 3 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16163/074-75 महेन्द्रनगर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16164/074-75 महेन्द्रनगर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16165/074-75 महेन्द्रनगर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16166/074-75 महेन्द्रनगर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11538/074-75 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
11539/074-75 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13103/074-75 पोखरा - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13580/074-75 वुटवल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13581/074-75 वुटवल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13931/074-75 वागलुङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
13932/074-75 वागलुङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14377/074-75 सुर्खेत - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14879/074-75 दाङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
14880/074-75 दाङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15670/074-75 दिपायल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
15671/074-75 दिपायल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
16173/074-75 महेन्द्रनगर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 1 2075-01-18 2018-04-12 12:16:51 2075-01-25
673/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनकुटा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
674/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तेह्रथुम 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
675/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -संखुवासभा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
676/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ओखलढुङ्गा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
677/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -खोटाङ 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
678/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिरहा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
679/074-75 सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिरहा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
680/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
681/074-75 नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
682/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
683/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
684/074-75 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
685/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
686/074-75 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मकवानपुर 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
687/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 2 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
688/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 2 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
689/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
690/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -स्याङ्जा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
691/074-75 सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मनाङ 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
692/074-75 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गुल्मी 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
693/074-75 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कपिलवस्तु 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
694/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
695/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
696/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 11 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
697/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
698/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
699/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बर्दिया 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
700/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुगु 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
701/074-75 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
702/074-75 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
703/074-75 खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दार्चुला 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
704/074-75 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दार्चुला 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
705/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डडेल्धुरा 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
706/074-75 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बैतडी 1 2075-02-01 2018-04-12 12:16:51 0000-00-00
10001/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:05:36 2075-05-26 Download PDF
10601/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:19:18 2075-05-26 Download PDF
10951/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:23:48 2075-05-26 Download PDF
11301/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:27:41 2075-05-26 Download PDF
11901/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:32:43 2075-05-26 Download PDF
12501/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:42:08 2075-05-26 Download PDF
12851/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:55:31 2075-05-26 Download PDF
13451/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 13:59:52 2075-05-26 Download PDF
13801/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 14:03:00 2075-05-26 Download PDF
14401/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 14:05:50 2075-05-26 Download PDF
14751/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 14:08:34 2075-05-26 Download PDF
15351/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 14:11:06 2075-05-26 Download PDF
15701/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 14:15:28 2075-05-26 Download PDF
16301/075-76 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2075-05-19 2018-08-15 14:18:29 2075-05-26 Download PDF
16686/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (अपाग) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16685/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (दलित) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16684/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16684/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16683/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16682/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (महिला) पदको विज्ञापन 6 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16681/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16681/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 19 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16680/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16680/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 3 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16679/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (अपाग) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16679/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (अपाग)) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16679/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाग) पदको विज्ञापन 3 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16678/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (दलित) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16678/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16678/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 7 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16677/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16677/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी) पदको विज्ञापन 5 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16677/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 15 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16676/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16676/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) पदको विज्ञापन 7 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16676/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 20 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16675/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 4 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16675/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) पदको विज्ञापन 8 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16675/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 23 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16674/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 13 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16674/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) पदको विज्ञापन 28 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16674/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 87 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
17151/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका - ससद, शिक्षा तथा मुद्रण (मुद्रण अधिकृत) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16673/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (खुला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16672/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16671/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16670/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16669/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16668/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16667/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16666/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16665/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16664/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16663/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 5 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16662/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (आ.प्र.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16661/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16660/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 9 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16659/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 8 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16658/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 17 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16657/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16656/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16655/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16654/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16653/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16652/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16651/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
8/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
7/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
6/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह,लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 15 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
5/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 9 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
4/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
3/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 68 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
2/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
1/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
9/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 23 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
10/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
11/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
12/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 23 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
13/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
14/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
15/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
16/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
17/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 18 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
18/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
19/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
20/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
21/074-75 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
22/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
23/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
24/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 15 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
25/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
26/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
27/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
28/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
29/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
30/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
31/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 11 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
32/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
33/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
34/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 11 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
35/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
36/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
37/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
38/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
39/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 9 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
40/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
41/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
42/074-75 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
43/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
44/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
45/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
46/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
47/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
48/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
49/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
10002/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 12 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10003/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10004/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10004/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10005/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10006/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10007/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11302/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 13 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11302/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11303/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11303/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11304/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11304/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11305/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11305/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल मधेसी पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11306/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11307/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 13 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 5 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 6 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 24 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 7 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 7 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 6 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11907/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण अपाङ्ग पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11907/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. अपाङ्ग पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11908/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र पि.क्षे. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11908/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण पि.क्षे. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12852/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12853/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12854/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12854/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12855/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13802/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 8 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13802/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13803/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13804/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13805/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13806/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14752/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14753/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14754/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल मधेसी पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14755/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15702/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15702/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15703/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15704/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15704/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15705/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
50/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, धनकुटा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
51/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, खोटाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
52/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, जलेश्वर कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
53/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, जलेश्वर कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
54/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
55/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, लेखापरीक्षण, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
56/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
57/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
58/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
59/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
60/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
61/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
62/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, पोखरा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
63/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, पोखरा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
64/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, सरकारी वकिल, पोखरा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
65/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
66/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
67/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
68/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
69/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
70/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
74/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, सरकारी वकिल, दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
75/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, सुर्खेत कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
76/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , महेन्द्रनगर कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
10008/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2076-01-03 2019-03-18 13:04:18 0000-00-00
10955/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
10956/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11308/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11309/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11310/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11910/075-78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 6 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11911/075-78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11911/075-79 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
11912/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
12504/075-76 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 5 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
12862/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
13454/075-76 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
14757/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
14757/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
14758/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
14759/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिक्षडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
15352/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
15352/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
15353/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
15354/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
15355/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-18 13:04:18 2075-12-26
50/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, धनकुटा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
51/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, खोटाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
52/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, जलेश्वर कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
53/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, जलेश्वर कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
54/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
55/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, लेखापरीक्षण, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
56/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
57/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
58/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
59/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
60/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
61/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
62/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, पोखरा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
63/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, पोखरा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
64/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, सरकारी वकिल, पोखरा कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
65/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
66/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
67/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
68/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
69/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
70/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
71/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
72/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
73/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
74/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, सरकारी वकिल, दाङ कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
75/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, सुर्खेत कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
76/075-76 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , महेन्द्रनगर कार्यालय 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10008/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10009/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 8 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10010/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10011/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10012/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10013/075-76 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10602/075-76 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10603/075-76 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10603/075-76 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10604/075-76 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10604/075-76 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10605/075-76 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10952/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10953/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 3 2076-01-03 2019-03-19 13:13:58 0000-00-00
10953/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
10954/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
10955/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
10956/075-76 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11308/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11308/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11309/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 11 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11309/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11310/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11310/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11311/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11312/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11313/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11314/075-76 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11909/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 10 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11909/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11909/075-78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11909/075-79 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11910/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 18 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11910/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11910/075-78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 6 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11910/075-79 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, लेखापरीक्षण, -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11910/075-80 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन -खुला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11911/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 5 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11911/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11911/075-78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11911/075-79 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11912/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 4 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11912/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11912/075-78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, लेखापरीक्षण , -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11913/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 4 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11913/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11914/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11915/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
11916/075-76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12502/075-76 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12503/075-76 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 9 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12504/075-76 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 5 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12856/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 4 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12857/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 9 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12857/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12858/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12859/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12860/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12860/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12861/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
12862/075-76 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13452/075-76 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13453/075-76 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13454/075-76 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13807/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 5 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13807/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13808/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 10 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13808/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13809/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13809/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13810/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13811/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
13812/075-76 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14402/075-76 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 7 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14403/075-76 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 10 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14404/075-76 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14405/075-76 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14406/075-76 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14407/075-76 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14756/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14757/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14757/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14758/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
14759/075-76 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिक्षडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15352/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15352/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15353/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15353/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15354/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15355/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15356/075-76 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15706/075-76 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15707/075-76 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 3 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15708/075-76 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15709/075-76 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
15710/075-76 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16302/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16303/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 4 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16303/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16304/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16305/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16306/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -मधेसी पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26
16307/075-76 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 1 2075-12-19 2019-03-19 13:13:58 2075-12-26

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन