मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11522-11523/073-74 (खुला र महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर टेक्निसियन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन