लोक सेवा अायाोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको वि.न‌ं. १६६०५-१६६१०/०७३-७४, एकिकृत परीक्षा प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरण परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन