मेची अंचल कार्यालय, इलामले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७३/७४-२३ सैन्य पदको श्री भैरवी दल गण ओदिन ब्यारेक पाँचथरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन