परीक्षा केन्द्र

लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको संग्रामशार्दुल गुल्म बझाङ बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन