लोक सेवा आयोग अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको ‍शिवदलगण तेघरी ब्यारेकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन