लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री पशुपति प्रसाद गण, उदीपुर ब्यारेक लमजुङबाट छनौटका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन