लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा नं. ९ बाहिनी अड्‍डा, माझिटार व्यारेक, सिन्धुलीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन