लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको श्री भगवतीदल गण, परिमलचौर व्यारेक, जुम्लाको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन