लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा ज्वालादल गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोटबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन