लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन