परीक्षा केन्द्र

लोक सेवा आयोग अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको ‍शिवदलगण तेघरी ब्यारेकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन