प्रहरी जवान पदको वि.नं. ०७३/७४-०३, मध्यपश्चचम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपालगञ्जबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन