लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., काठमाडौंबाट संचालन हुने प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौंमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई शारीरिक परीक्षण र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‍वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन