लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय अन्तर्गत स‌ंचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४/१ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन