लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन