नेपाल सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर,दिपायलमा सम्मिलित भर्इ लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन