लोक सेवा आयोग , महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन