लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., काठमाडौंबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौंमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‍वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन