लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, बाँकेबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन