लाेक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न पदहरुमा बुटवल केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षाा केन्द्र कायम गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन