सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, बराह, बाहिनी, पकली सुनसरीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन