सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलकाे वि.नं. १०९५१/०७४-७५, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, टाइपिष्ट पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको वेग परीक्षण परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन