सुरक्षा / संगठित संस्था - नतिजाहरू

मिति सुचनाहरु
2074/10/12 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१६/०७३-४७(आ.प्र.), वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१५/०७३-४७(आ.प्र.), वरिष्ठ स्टफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१४/०७३-४७(आ.प्र), वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१३/०७३-४७, सिस्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१२/०७३-४७, ल्याव टेक्नोलोजिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.११/०७३-४७, वरिष्ठ रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१०/०७३-४७, लेखा उप सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.९/०७३-४७, प्रशासन उप सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.८/०७३-४७, वरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.७/०७३-४७, फर्मासिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.६/०७३-४७, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.५/०७३-४७, रजिष्ट्रार रेडियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.४/०७३-४७, रजिष्ट्रार एनेस्थेसिया पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.३/०७३-४७, रजिष्ट्रार पिडियाट्रिक कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.२/०७३-४७, रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१/०७३-४७, रजिष्ट्रार सर्जरी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७४-७५, अनुसन्धान अधिकृतको तेश्रो चरणको लागि लिखित नतिजा ।
2074/09/18 2017-06-30 10:50:06
आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट संचालित नेपाली सेना¸ पश्‍चिम पृतना हेडक्‍वाटर विजयपुर ब्यारेक¸पोखराको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074-9-18 2017-06-30 10:50:06
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/०७५।१६, सैन्य पदको नेपाली सेना, पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक सुनसरीबाट लिखित परीक्षाकामा सम्मिलित भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/९/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा नं २२ बाहिनी अड्डा, रामनगर, बुटवलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/९/१४ 2017-06-30 10:50:06
नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडा, नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालय, कलैया, बारामा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७४/९/१४ 2017-06-30 10:50:06
नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडा, नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस हेटौंडामा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७४/०९/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१७, सैन्य ड्राइभर पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2074-9-17 2017-06-30 10:50:06
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाबाट संचालित नेपाली सेनाको सैन्य पदको १८ नं. बाहिन अड्डा, भुल्के उदयपुरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/०९/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा श्री न‌‍ं‍२३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बाग्लुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझीटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा रणभीम गण, चरिकोट ब्यारेक, दोलखाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१५ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २।०७४।७५ अनुसन्धान सहायक, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074/09/14 2017-06-30 10:50:06
आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट संचालित श्री कृष्णदल गण¸ सैन्य भर्ना केन्द्र तनहुँको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/९/१३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दाङ, नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६ सैन्य पदमा श्री बालकल्याण नमूना मा.वि. रोल्पाबाट लिखित परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७४/०९/१३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१५, अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदमा भ.छ.नि. काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2074/09/13 2017-06-30 10:50:06
आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट संचालित श्री रणसिंहदल गण¸ सैन्य भर्ना केन्द्र गोरखाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/०९/१२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१४, सहायक पण्डित हुद्दा (स.प.हु.) पदमा भ.छ.नि. काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/९/१२ 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।१२; आयोगको जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरद्धारा संचालित रणशेर गण¸ पाँचकुमारी ब्यारेक¸ सर्लाही केन्द्रमा संचालित सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/९/१२ 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।१२; आयोगको जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरद्धारा संचालित गोरखनाथ गण¸ महेन्द्रनगर व्यारेक¸ धनुषा¸ महोत्तरी केन्द्रमा संचालित सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/०९/११ 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।०९; आयोगको मेची अञ्चल कार्याल, इलामद्धारा संचालित श्री भैरवी दल गण, अाेदिन ब्यारेक सैन्य भर्ना केन्द्र पाँचथरको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074-09-09 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।०९; आयोगको सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय दिपायलद्वारा संचालित श्री दुर्गादल गुल्म सैन्य भर्ना केन्द्र खलंगाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074/07/08 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०७।०८: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १।०७४।७५ अनुसन्धान अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन