सूचनाहरू - सूरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थासम्वन्धी

सुचनाहरु
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‍को वि.नं.१४२/०७३-७४, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत र १४३/०७३-७४ वरिष्ठ लेखा अधिकृत पदकाे पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.२/०७४-७५, अनुसन्धान सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2017-07-07 11:43:00
कृषि विकास बै‍क लि‍.को वि.नं.२१/०७२-७३, व्यवसाय अधिकृत पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2017-07-07 11:43:00
नेपाल वायु सेवा निगमको वि‍.नं. २०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षा नतिजाको पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाकाे वि.नं. १३/०७४-७५, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि‍.नं. ४०७/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षा नतिजाको पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. ४०७/०७२–७३, सिनियर मिटर रिडर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2017-07-07 11:43:00
नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं. २/०७३–७४ (आ.प्र.) प्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
2017-07-07 11:43:00
नेपाल बै‍क लि‍.को वि.नं.११-१७/०७२-७३, सहायक पद, चौथों तहको पर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३८/०७१–७२, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ४१/०७१–७२, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लि. काे वि.नं. ७/०७३-७४, प्राविधिक सेवा, वन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदकाे पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककाे वि.नं. २९/०७१-७२, प्रशासन सेवा, सहायक प्रबन्धक (छैठाैं तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १/०७३–७४, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2017-07-07 11:43:00

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन